Please reload

Follow Us

November 23, 2017

עד לכניסתו לתוקף של תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, כאשר אדם איבד את כושרו ואת יכולת הבנתו (למשל עקב דמנציה, אלצהיימר, אירוע מוחי, אפיזודה פסיכוטית וכיוצב') נדרשו קרוביו לפנות לביהמ"ש בבקשה למנות לו אפוטרופוס. לצורך כך נדרשו בני המשפחה בדרך כלל לשכור שירותי...

November 23, 2017

ביום 19.7.17 ניתן פסק דינו של ביהמ"ש העליון בהרכב מורחב של 7 שופטים בבע"מ 919/15 ו-1709/15 (להלן: "פסק הדין"). פסק הדין שינה את ההלכה אשר הייתה נהוגה עד אותה עת בכל הנוגע למזונות ילדים והוכתר עד מהרה בתקשורת כפסק הדין שמבטל מזונות ילדים במקרה של משמורת משותפת. כמו במקר...

Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Please reload

Recent Posts
Search By Tags
Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Archive
Please reload

ליצירת קשר

בלוך 2 תל אביב

6416108

טלפון: 03-5238388

פקס: 03-5233766

merav@avishai-law.co.il

© 2017 כל הזכויות של התכנים באתר שמורות למרב אבישי. עיצוב על ידי WixWow.com