top of page
מאמרים אחרונים
ארכיון מאמרים
חיפוש על פי נושאים
No tags yet.

"היא לא תראה ממני שקל": האם הפסיקה החדשה מבטלת את חובתם של אבות לשלם מזונות ילדים?

טור בנושא שינוי המצב החוקי בנוגע למזונות ילדים בעקבות פסק דינו של ביהמ"ש העליון. האם אבות פטורים כעת מתשלום מזונות ילדים החל מגיל 6? האם אמהות עשויות להיות מחוייבות בתשלום מזונות?


bottom of page