top of page

לקוחות מספרים | אביחי בקר

שמנגד ולהערך בהתאם. כך בדיוק גם בנוגע לשופטת שישבה בדין. ניכר על מירב שבית המשפט היא הזירה שבה היא פורחת וכאילו בכך לא די ברגעים קשים של ההליך כשאני לרגעים הרמתי ידיים היא היתה שם תמיד להרגיע, לעודד ולשכנע שידי תהיה לבסוף על העליונה וכך אכן קרה.

אביחי בקר - תל אביב  

זכיתי להיות מיוצג על ידי עו"ד מרב אבישי בפרשה משפטית סבוכה ביותר ולאושרי הרב התוצאה אליה הגעתי באמצעותה בבית הדין לעניני משפחה היתה אפילו מעבר לצפיותי, 100% הצלחה. היא חריפה, מהירת מחשבה, שקולה, מיטיבה להפריד בין העיקר לטפל, עוד לשבחה שהיא היטיבה לצפות אחד לאחד את הצעדים שינקוט הצד

bottom of page