top of page
עציץ קקטוס קטן - ייצוג בבית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני

ייצוג בבית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני

"רשאי הצד אשר הגיש את הבקשה ליישוב סכסוך להגיש תביעות לערכאה על פי בחירתו – ביה"ד הרבני או ביהמ"ש לענייני משפחה."

מופנים הצדדים ליחידת הסיוע שם נעשה ניסיון להביא את הצדדים להסכמות או להפנותם לגישור. ככל שהליך זה איננו צולח, רשאי הצד אשר הגיש את הבקשה ליישוב סכסוך להגיש תביעות לערכאה על פי בחירתו – ביה"ד הרבני או ביהמ"ש לענייני משפחה. במסגרת יעוץ משפטי ניתן לקבל החלטה מושכלת בשאלה האם להגיש תביעות, אילו תביעות להגיש, באיזה מועד ולאיזו ערכאה.

במקרים בהם לא עולה בידי בני זוג להגיע להסכם גירושין או פירוד מוסכם, מתעורר הצורך בניהול הליכים משפטיים. שתי הערכאות המוסמכות לנהל הליכים אלה הינן ביהמ"ש לענייני משפחה וביה"ד הרבני. לצורך הקניית סמכות הדיון לביה"ד הרבני יש צורך בהגשת תביעת גירושין וכריכת כל העניינים שבמחלוקת בתביעה זו. כיום, ההליך המשפטי בשתי הערכאות נפתח באמצעות הגשת בקשה ליישוב סכסוך. עם הגשת הבקשה,

bottom of page