top of page
ינשוף חרסינה לבן על רקע לבן - ליווי גישור

ליווי גישור

להסכמות, ולא לתת יעוץ משפטי לכל אחד מהם באשר לסיכוייו ולסיכוניו. על כן, גם במקרים בהם בוחרים הצדדים לפנות להליך של גישור ישנה חשיבות רבה בקבלת יעוץ וליווי משפטי לכל אחד מהם אשר יאפשר לו להתנהל באופן מושכל במסגרת הליך הגישור ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר האפשרית עבורו.

סכסוך לביהמ"ש או לביה"ד. עם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך מופנים הצדדים ליחידת הסיוע, גוף הפועל בצמוד לבית המשפט או לבית הדין הרלבנטי, שם מנסה צוות של עובדות סוציאליות ומשפטנים לסייע לצדדים להגיע להסכם או לחילופין, מפנה אותם לגישור. הגם שמרבית המגשרים הינם עורכי דין העוסקים בתחום, הרי שתפקידם במסגרת הליך הגישור הוא להביא את הצדדים

במקרים רבים בוחרים בני זוג אשר עומדים בפני פירוד ו/או גירושין לחסוך את הצורך בניהול הליכים משפטיים ממושכים ויקרים ופונים למגשר מוסכם אשר ייסע להם להגיע להסכם. עם חקיקתו של החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014, נחסמה בפני מרבית המתדיינים האפשרות לפתוח הליך באמצעות הגשת תביעות, והם מחוייבים להגיש תחילה בקשה ליישוב

bottom of page