top of page
זוג ציפורי חרסינה לבנות על רקע לבן - הסכמי ממון וחיים משותפים

הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים (ידועים בציבור)

משמעותיות מההורים, זוגות בפרק ב' וכיוצב'. כאשר מדובר בהסכם ממון אשר נערך בין בני זוג נשואים, או כאלה העתידים להינשא, חובה לאשר את ההסכם בביהמ"ש או בפני נוטריון. ככל שמדובר בבני זוג ידועים בציבור, מומלץ לאשר את ההסכם, אולם העדר אישור איננו פוגע בתוקפו.

את בני הזוג לבחון ולשקול גם תרחישים נעימים פחות ולהאיר סוגיות אשר אינן נידונות בדרך כלל בשלביה הראשונים של מערכת היחסים, ושההתמודדות איתן כבר בשלב זה מועילה לצורך היערכות, תיאום ציפיות והיכרות טובה יותר. גם במקרה זה, הצורך בעריכת הסכם גובר ככל שהסיטואציה המשפחתית מורכבת יותר: פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג, בעלות על רכוש לפני הנישואין/תחילת הקשר, קבלת ירושות ו/או מתנות

לאור שיעור הזוגות המתגרשים ו/או נפרדים ולאור המציאות במסגרתה מערכות זוגיות רבות מסתיימות בהליכים משפטיים ארוכים, יקרים והרסניים ישנה חשיבות רבה לעריכתו של הסכם ממון (במקרה של בני זוג נשואים) או הסכם חיים משותפים (במקרה של בני זוג שאינם נשואים) על מנת לקבוע מראש את ההסדרים שיחולו הן במהלך החיים המשותפים והן במקרה של פירוד. הליך עריכת ההסכם מאפשר, ולמעשה מחייב,

bottom of page