top of page
הסכמי הורות, אימוץ וצווי הורות, דובי רטרו

הסכמי הורות, אימוץ וצווי הורות

וכלה בקביעת מקום מגוריו וזרם חינוכו של הילד. הגם שעל מנת שהסכמים אלה יהיו בעלי תוקף מחייב יש צורך להביאם לאישור בפני ביהמ"ש, והגם שאישור זה ניתן לכל המוקדם במהלך ההיריון, ישנה משמעות לכוונות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בהסכם, להסכמות אליהן הגיעו כמו גם לעצם קיומו של שיג ושיח פתוח ומעמיק ביניהם עוד קודם לכניסה להריון במניעת מחלוקות בעתיד אשר עשויות להובילם להתדיינות משפטית, על כל הנזקים הכרוכים בה עבור בני המשפחה כולם.

ילד משותף הגם שאינם מקיימים זה עם זו מערכת יחסים רומנטית. בכל המקרים האמורים מתעורר צורך להסדיר את מערכת היחסים העתידית בין הצדדים ואת אופן גידולו של הילד על מנת להימנע ממחלוקות בעתיד ולעתים אף נדרשת הוצאת צו אימוץ או צו הורות לשם הסדרת מעמדו של ההורה שאיננו ביולוגי ביחס לילד. במקרים אלה, רצוי מאוד להקדים ולערוך הסכם, ככל הניתן עוד לפני מועד הכניסה להריון, תוך קיום דיון מעמיק בכל הסוגיות העשויות להתעורר במסגרת הניסיונות להרות, ההיריון עצמו וגידולו של הילד, החל מסוגיות כגון אופן מימונם של טיפולי הפרייה ככל שיידרשו,

במציאות בה אנו חיים, הולכת וגדלה כמות האנשים הבוחרים להקים משפחה שלא במסגרת המודל הקלאסי של אם ואב הנשואים זה לזו. מודלים אלטרנטיביים כוללים זוגות של נשים לסביות אשר מביאות יחדיו ילדים לעולם, בין אם מתרומת זרע אנונימית, בין אם מתרומה של תורם ידוע ובין אם בשיתוף עם גבר או זוג גברים המעוניינים גם הם להפוך לאבות, זוגות של גברים הומואים אשר מביאים יחדיו ילדים לעולם בין באמצעות שימוש בתרומת ביצית ובפונדקאית ובין אם בשיתוף אישה או זוג נשים המעוניינות גם הן להפוך לאימהות וכן משני יחידים אשר מחליטים להביא לעולם

bottom of page