top of page
הסכמי פירוד וגירושין, זוג טבעות נישואין עם מרחק

הסכמי גירושין והסכמי פירוד

"לעריכת הסכם גירושין או פירוד בדרך של הסכמה יתרונות רבים: חסכון בזמן ובכסף, מניעת הנזקים הנפשיים אשר נגרמים הן לצדדים והן לילדיהם"

הנפשיים אשר נגרמים הן לצדדים והן לילדיהם כתוצאה מניהול הליך משפטי ובניית הסדר מפורט המותאם לצורכיהם הספציפיים של הצדדים. במסגרת ההסכם יוסדרו כלל ענייניהם של הצדדים לרבות חלוקת רכוש, משמורת ילדים והסדרי ראייה ומזונות ילדים. משהגיעו הצדדים להסכם נדרש אישורו בפני ביהמ"ש לענייני משפחה או ביה"ד הרבני על מנת לתת לו תוקף משפטי מחייב.

כאשר בני זוג, בין אם נשואים ובין אם ידועים בציבור, מעוניינים להביא את מערכת יחסיהם לידי סיום ולהסדיר את ענייניהם מבלי לנהל הליכים משפטיים, ניתן לערוך הסכם גירושין או הסכם פירוד, בין באמצעות עורך דין משותף ובין באמצעות שני עורכי דין אשר ינהלו מו"מ לצורך הגעה להסכם, ולאשרו בביהמ"ש או בביה"ד הרבני. לעריכת הסכם גירושין או פירוד בדרך של הסכמה יתרונות רבים: חסכון בזמן ובכסף, מניעת הנזקים

bottom of page