top of page
זוג בתי מיניאטורה ממתכת פונים זה אל ה - משמורת והסדרי ראיה

משמורת והסדרי ראיה

במקרים אלה יהיו ההסדרים ככלל מפורטים פחות ויתייחסו בעיקר להגדרת המשמורת ולחלוקת זמני השהות בין ההורים.

זמני השהות בימי חול, בחופשות ובחגים, מנגנוני קבלת החלטות הנוגעות לילדים, הסדרת שאלת יציאתם של הילדים לחו"ל ובמקרים מסוימים אף הגדרת אזור מגוריהם של הילדים, זרם החינוך בו ילמדו וכיוצב'. במקרה בו נקבעים המשמורת והסדרי הראייה במסגרת הליך משפטי, יתבססו אלה ברגיל על חוות דעתה של פקידת סעד אשר נפגשת עם ההורים, עם הילדים ולעיתים גם עם גורמים נוספים כמו גננת, מורה או יועצת ביה"ס.

במסגרת הסדרי גירושין ו/או פירוד של זוגות שהינם הורים לילדים משותפים וכן במסגרת הסכמי הורות מתעורר הצורך בהסדרת משמורתם של הילדים וקביעת זמני שהותם עם כל אחד מההורים. כאשר עסקינן בהורים אשר עורכים הסכם, יקבעו ככלל הסדרים מפורטים יותר, המותאמים לצרכיה הספציפיים של המשפחה. הסדרים אלה יכללו בנוסף להגדרת המשמורת גם התייחסות לחלוקת

bottom of page